Costais Thús Bliana / Start of year costs 2022-23

25-Lúnasa-22
Costais Thús Bliana / Start of year costs 2022-23
A thuismitheoir, a chara,

Is féidir íocaíocht dosna costas thús bliana 2022-23 a dhéanamh anois trí nasc EPP anseo. Is féidir íoc an méid iomlán nó i ina ghálaí. Cuimsíonn an íocaíocht seo árachas pearsanta an pháiste, costas fhótacoípeála, ábhar ealaine (maidí pritt), cóipleabhar agus filteáin don pháiste comh maith le dialann obair bhaile (R1-R6). Tá sonraí leagtha amach ar na leabhar liostaí anseo. Bhéinn buíoch más féidir iad a íoc roimh 1 Meán Fómhar chun cinntiú go bhfuil árachas i bhfeidhm le haghaidh gach páiste ag tús na bliana.
Beginning of the year costs 2022-23 can now be paid through the school website here . This cost can be paid in full, or in two instalments. These costs cover child's 24hour personal insurance, photocopying costs, art and craft material (incl pritt sticks), copybooks and folders as well as homework journal for R1 - R6. Details are available on the booklists here. We would appreciate if these costs could be paid before 1st September to ensure insurance cover is in place for every child at the start of the school year.
Míle buíochas má tá sé seo déanta agaibh cheana féin.
Many thanks to those who have paid to date.
Bealt 31
2024
Scoil Dúnta
Meith 03
2024
Scoil Dúnta - Lá saoire bainc
Meith 09
2024
Lá Spóirt/BBQ Deireadh na Bliana - Dé Domhnaigh, 9ú Meitheamh 2024
Meith 18
2024
Turas Rang 6 go Tuar Mhic Éadaigh
Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5, D05VF95.
01 831 6338
Déan Teagmháil Linn
Suíomh / Location
© 2024 Scoil Neasáin