Leabharliostaí& Scéim Cíosa 2022-23 / Booklists & book rental 2022-23

á leabhar liostaí na bliana 2022-23 ceangailte leis an rphost seo agus ar fáil ar shuíomh idirlín na scoile www.scoilneasain.ie . This year’s book lists are linked below and are also available on the school website www.scoilneasain.ie
30-Bealtaine-22
Leabharliostaí& Scéim Cíosa 2022-23 / Booklists & book rental 2022-23

A thuismitheoir, a chara,

Tá leabhar liostaí na bliana 2022-23 ceangailte leis an rphost seo agus ar fáil ar shuíomh idirlín na scoile www.scoilneasain.ie .

Faoi mar a rinneamar an bhliain seo caite ceannóidh an scoil na leabhair scoile ar fad i mbliana agus beidh deis ag tuistí íoc astu ar líne (EPP). Sa chaoi seo ceannófar an leagan céanna do gach leabhair agus beidh leabhar ar fáil do chuile pháiste ag tús na scoilbhliana le clúdach orthu.

Eagraítear scéim cíosa chomh maith a chlúdaíonn úsáid raon leathan leabhar agus fearas ó N1 - R6. Sna bun ranganna clúdaíonn an €15 úsáid na leabhair léithóireachta Gaeilge (N1 - R2) agus Béarla (R1-R2) agus fearas matamaitice 'Réidh, Socair, Déan' (N1-N2). Bíonn roinnt leabhar saothair le ceannacht freisin ach tá iarracht mhór déanta againn líon na leabhar saothair a laghdú. Sna hardranganna clúdaíonn an scéim cíosa (€25) na leabhair scoile ar fad cé is moite de Mhata Meabhrach agus Spellings for me.

Tabhair faoi deara go bhfuil costais thús bliana ealaín/ceardaíocht/árachas luaite ar an leabhar liosta freisin. Níl an t-airgead sin le n-íoc anois. Beidh an íocaíocht sin ar fáil ar EPP ó lár mhí Lúnasa.

Bí cinnte go roghnaítear rang do pháiste i Meán Fómhair nuair atá na leabhair á cheannacht. Bhéinn buíoch más féidir íoc chomh luath agus is féidir.

Is féidir íoc anseo

Leabharliostaí 2022-23

Má ta aon cheist agat ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh leis an oifig trí rphost a chur chugam.

A thuismitheoir, a chara,

This year’s book lists are linked below and are also available on the school website www.scoilneasain.ie

As we did last year, we will buy ALL the books here in the school and all parents have to do is make the appropriate payment through EPP on the school website. This means all children will have a book for the beginning of the school year and all children will have the same version of the book.

We will also be continuing with the Book Rental scheme which covers the use of a broad range of books and equipment from N1 – R6. In the junior classes, €15 covers the Irish and English reading books and the mathematical equipment for ‘Réidh, Socair, Déan’. While there are some workbooks to be bought also, we have made great efforts to reduce the number in use. The book lists for Ranganna 3 -6 show the cost of buying the books in comparison to the €25 collected for participation in the book rental scheme plus the cost of the workbooks Mata Meabhrach and Spellings for me.

Please note that costs for the start of the school year for art/craftwork/insurance are also on the book lists. These costs are not to be paid now. This payment will be live on EPP from the middle of August.

Please remember to select your child's class in September when purchasing books on EPP. We would appreciate if you could pay this as soon as possible so that we can place the order for next year's books.

Payments can be made here

Book lists 2022-23

If you have any questions please do not hesitate to contact me.

Le gach dea ghuí

Áine

Rúnaí

Scoil Neasáin

+353-1-8316338

Bealt 31
2024
Scoil Dúnta
Meith 03
2024
Scoil Dúnta - Lá saoire bainc
Meith 09
2024
Lá Spóirt/BBQ Deireadh na Bliana - Dé Domhnaigh, 9ú Meitheamh 2024
Meith 18
2024
Turas Rang 6 go Tuar Mhic Éadaigh
Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5, D05VF95.
01 831 6338
Déan Teagmháil Linn
Suíomh / Location
© 2024 Scoil Neasáin