Nóta go tuistí 12 Feabhra

22-Feabhra-21

A thuismitheoir, a chara,

Tá an briseadh meán téarma buailte linn agus táim cinnte go bfhuil sibhse ar fad ag súil le briseadh ón bhfoghlaim sa bhaile. Is cinnte go bhfuil na páistí tuirseach ag an staid seo maraon leis na múinteoirí. Tá obair na gcapall déanta agaibh ar fad ag tacú leis na páistí, ag cuidiú leo dul i ngleic leis an bhfoghlaim agus ag coinneáil i dteagmháil linn ar Showbie. Mo bhuíochas libh as bhur gcomhoibriú. Tá leibhéal na hidirghníomhaíochta an-ard an uair seo (os cionn 90%) agus táimid ag súil go mór go leanfaidh agus go bhfeabhsóidh an leibhéal seo.

The mid-term break is upon us and I am sure that you are all looking forward to a welcome break from remote learning. We know that the children are all tired at this stage as are the staff. You have done Trojan work for the past number of weeks supporting your children, helping them engage with their learning and maintaining communication with the school. I thank you all for your co-operation. The level of interaction has been extremely high this time round (over 90%) and we hope that this will continue and improve after the break.

Ba mhaith liom buíochas ar leith a ghabháil le foireann an scoile as an dianobair agus as an gcomhoibriú le linn na tréimhse seo – na múinteoirí ranga as an ullmhúchán ar obair na seachtaine, físeáin, fuaimriain, cur i láthair, bileoga oibre, cluichí, gníomhaíochtaí agus cruinnithe zoom, an ceartúchán agus an aiseolas atá á chur ar fáil, an fhoireann tacaíochta foghlama as an idirghníomhaíocht pearsanta leo siúd atá faoina gcúram ag ullmhú ceachtanna, ag spreagadh agus ag freastal ar riachtanais shainiúla agus ag síor chumarsáid leis bh bhfoireann i gcoitinne, na cúntóirí riachtanais speisialta as teagmháil a spreagadh le páistí ar leith agus tacú leis na múinteoirí ranga, an fear cúram atá ag obair laistigh agus lasmuigh sa scoil agus an rúnaí as an obair riaracháin ar fad atá ar siúl go ciúin. Níl aon duine againn compordach leis na modhanna nua craolta agus cumarsáide seo ach táimid ag dul i dtaithí orthu.

I would like to acknowledge the staff for their hard work and co-operation during this period at home, the class teachers for their preparation of classwork, videos, voiceovers, recordings, presentations, worksheets, games, activities and zoom meetings, constant monitoring and correction of work and feedback to the children, the support team for their personal interaction with children, supporting the class teachers and addressing the specific needs of individual children, the SNAs for their contact with individual children and their support to the staff, the caretaker for his work inside and outside the school and the secretary for continuing the administrative workload quietly in the background. None of us is comfortable with these new ways of broadcasting and communicating but we are gradually getting used to them.

Táimid ar fad ag súil leis an mbriseadh. Bíodh sos agaibh ó obair scoile pé scéal é agus beidh mé i dteagmháil le haon eolas maidir le filleadh ar scoil nuair a fhaighim é. Seolfar amach amchlár cruinnithe ranga sula bhfillfimid ar an gcianteagasc agus foghlaim.

We are all looking forward to a break, a break from school work at least. I will be in touch regarding re-opening of schools whenever I receive information in that regard. A timetable with links to class meetings will be sent out before we return to distance teaching and learning.

Le gach dea-ghuí

Deirble Nic Conghamhna

Meith 25
2021
Saoire an tSamhraidh
Lún 31
2021
Filleadh ar scoil
D.Fómh 25
2021
Briseadh Meán Tearma
Samh 01
2021
Filleadh ar scoil
28-Bealt-2021
Ceangailte tá Nuacht Neasáin na míosa. Bainigí taitneamh as an deireadh seachtaine. Attached is Nuacht Neasáin. Enjoy the weekend. Deirble agus an foireann scoile
27-Bealt-2021
Tá an-chuid éadaí ar strae sa scoil faoi láthair. Ar chaill do pháiste cóta nó geansaí le sé mhí anuas? Tá siad leagtha amach thíos, le bhur dtoil má tá aithne agat ar aon rud déan teagmháil le Áine, runai@scoilneasain.
Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5, D05VF95.
01 831 6338
Déan Teagmháil Linn
Suíomh / Location
© 2021 Scoil Neasáin