Athoscailt na Scoile

Tá súil agam go bhfuil gach duine go maith agus go raibh samhradh deas ag gach duine. Tá obair ar bun sa scoil faoi láthair chun an áit a réiteach don athoscailt.
27-Lúnasa-21
Athoscailt na Scoile

Tá súil agam go bhfuil gach duine go maith agus go raibh samhradh deas ag gach duine. Tá obair ar bun sa scoil faoi láthair chun an áit a réiteach don athoscailt.

Beidh plean athoscailte iomlán ar fáil faoin deireadh seachtaine, níl aon mhór athrú air ón bplean deireannach agus táimid dóchasach go rachaidh gach duine i dtaithí ar an gcóras arís go luath. Beidh seicliosta do thuismitheoirí ar fáil ar chúl an phlean.

I hope that everyone is well and that all have enjoyed a lovely summer break. Work is continuing at the school in preparation for the reopening next week.

Our updated reopening plan will be sent home over the weekend. There is very little change from previous plans and we are certain that everybody will adjust to the regimes again. A checklist for parents on what you need to do will be available at the back of the plan.

Teacht agus Imeacht Céadaoin agus Déardaoin

Beidh amanta ar leith tosaithe agus dul abhaile ag gach rang don Mháirt agus Chéadaoin seo chugainn chun deis a thabhairt dúinn dul siar ar na prótacail teacht agus imeacht ón scoil. Beidh na páistí ag teacht isteach bealaí nua agus chuig suíomhanna nua sa bhfoirgneamh. Buailfidh an múinteoir ranga le gach rang ag an ngeata cuí cé is moite de na naíonáin bheaga. Beidh cead ag tuistí N1 na páistí a thabhairt go dtí an seomra ranga ar an Máirt agus ar an gCéadaoin (más mian leo, níl aon ghá nó brú é seo a dhéanamh).

We will have specific, staggered start and finish times on Tuesday and Wednesday next week to facilitate the smooth reintroduction of protocols around coming to and leaving school. The children will be entering through different doors and making their way to new areas in the building. The class teacher will meet with their class at the relevant gate at the specified time on Tuesday and Wednesday and walk them to their new rooms. Junior Infant parents may accompany their children to the classroom on Tuesday and Wednesday morning. (this is not obligatory and no one should feel under pressure to do so)

Socraithe don Mháirt 31 Lunasa agus Céadaoin 01 Meán Fómhair

Teacht ar Scoil ar maidin Mháirt agus Chéadaoin

Am

Geata Beag

Geata Mór

Geata Clós Dearg

9.00

N2

R1

R5

9.15

R3

R2

R4

9.30

N1

R6

Imeacht ón scoil tráthnóna Dé Máirt agus Dé Céadaoin

Am

Geata Beag

Geata Mór

Geata Clós Dearg

12.00

N1

13.30

N2

R1

14.20

R3

R5

14.30

R2

R6

R4

D.Fómh 01
2021
County Photos le haghaidh grianghraif R3 & R4 (Céad Comaoineach)
D.Fómh 25
2021
Briseadh Meán Tearma
Samh 01
2021
Filleadh ar scoil
Samh 02
2021
County Photos le haghaidh grianghriaf ranga & aonair
06-M.Fómh-2021
Tá an-chuid éadaí ar strae sa scoil faoi láthair. Ar chaill do pháiste cóta nó geansaí le sé mhí anuas? Tá siad leagtha amach thíos, le bhur dtoil má tá aithne agat ar aon rud déan teagmháil le Áine, runai@scoilneasain.
05-M.Fómh-2021
Níos mó eadaí ar strae le déanaí.....
29-Lún-2021
Plean athoscailt Deireadh Fómhair 2021 agus
Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5, D05VF95.
01 831 6338
Déan Teagmháil Linn
Suíomh / Location
© 2021 Scoil Neasáin