Costais Thús Bliana / Start of year costs 2022-23

25-Lúnasa-22
Costais Thús Bliana / Start of year costs 2022-23
A thuismitheoir, a chara,

Is féidir íocaíocht dosna costas thús bliana 2022-23 a dhéanamh anois trí nasc EPP anseo. Is féidir íoc an méid iomlán nó i ina ghálaí. Cuimsíonn an íocaíocht seo árachas pearsanta an pháiste, costas fhótacoípeála, ábhar ealaine (maidí pritt), cóipleabhar agus filteáin don pháiste comh maith le dialann obair bhaile (R1-R6). Tá sonraí leagtha amach ar na leabhar liostaí anseo. Bhéinn buíoch más féidir iad a íoc roimh 1 Meán Fómhar chun cinntiú go bhfuil árachas i bhfeidhm le haghaidh gach páiste ag tús na bliana.
Beginning of the year costs 2022-23 can now be paid through the school website here . This cost can be paid in full, or in two instalments. These costs cover child's 24hour personal insurance, photocopying costs, art and craft material (incl pritt sticks), copybooks and folders as well as homework journal for R1 - R6. Details are available on the booklists here. We would appreciate if these costs could be paid before 1st September to ensure insurance cover is in place for every child at the start of the school year.
Míle buíochas má tá sé seo déanta agaibh cheana féin.
Many thanks to those who have paid to date.
No events found
27-M.Fómh-2022
Information meetings on a class basis will take place in the school on Wednesday night 28th September between 6.30 and 8.30
28-Meith-2022
Tá deireadh na bliana sroichte againn agus beidh laethanta saoire an tSamhraidh ag tosnú ar an Déardaoin 30 Meitheamh.
Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5, D05VF95.
01 831 6338
Déan Teagmháil Linn
Suíomh / Location
© 2022 Scoil Neasáin