Imeachtaí na Bliana, Ranganna Gaeilge & tuilleadh

19-Meán Fómhair-23
Imeachtaí na Bliana, Ranganna Gaeilge & tuilleadh

A thuismitheoirí, a chaomhnóirí agus a chairde,

Tá súil againn go bhfuil sibh go maith. Tá tús spleodrach curtha leis an bhliain scoile agus is iontach an rud an oiread spéise a léiríodh sna ranganna iar-scoile atá ag rith gach lá ón Luan go dtí an Aoine sa scoil. Mar is eol daoibh, ceann dena príomhchuspóirí atá ag Gaeloideas ná an Ghaeilge agus an cultúr dhúchais a chur chun cinn i measc pobal na scoile. Leis sin ar intinn, tá gníomhaíochtaí éagsúla á phleanáil againn gur mhaith linn sibh a chur ar an eolas faoi ionas gur féidir libh dátaí a chur sna dialainn anois.

IMEACHTAÍ:

Oíche na bPúcaí & na bPolcaí: Dé hAoine, 27ú Deireadh Fómhar 2023 (18.30-20.30)

Ba bhreá linn bhur gcuideachta don 2ú bhliain do che na bPúcaí & na bPolcaía bheas ar siúl Dé hAoine, 27ú Deireadh Fómhar idir 6.30-8.30pm in halla na scoile. Oíche clainne & ceol a bheas ann ag díriú ar thraidisiúin na Samhain - tar gléasta suas nó faoi cheilt agus tabhair bhur gcuid uirlisí ceoil libh!

Malartú Geansaí Nollag & Maidin Caife Nollag – Dé hAoine 1ú Nollaig 2023

Ócáid Dáidí na Nollag - Dé Domhnaigh, 3ú Nollaig 2023

Céiliúradh/Céilí na Féile Phádraig – Dé Satharn, 9ú Márta 2024 (13.30-15.30)

Lá Spóirt/BBQ Deireadh na Bliana - Dé Domhnaigh, 9ú Meitheamh 2024

RANGANNA GAEILGE DO DHAOINE FÁSTA: Gach Luan 8-9pm ón 2/10/23

I mbliana tá muid ag tosú Ranganna Gaeilge do thuismitheoirí/caomhnóirí sa scoil - deis é seo an méid Gaeilge atá agaibh a fheabhsú agus a chleachtadh agus aithne níos fearr a chur ar thuismitheoirí eile sa scoil! Téarma 10 seachtain a bheas i gceist ag tosú Dé Luan 2ú Deireadh Fómhar agus ag rith go dtí an 11ú Nollag (le briseadh mean téarma) faoi stiúir ár múinteoir iontach agus spraoiúil Áine Uí Ghloinn. Fáilte roimh gach leibhéal! Is féidir clárú agus íoc ar EPP Gaeloideas ó amárach (20/9/23) dos na ranganna seo:

https://pay.easypaymentsplus.com/feepay1v2.aspx?id=427

Coiste Gaeloideas atá ag eagrú na himeachtaí seo ach ba bhreá linn tuilleadh cabhair ó thuismitheoirí eile chun iad a chur i gcríoch! Má tá sibh sásta cabhrú linn bealach ar bith i rith na bliana bheadh muid an-bhuíoch daoibh bhur n-ainmneacha a chur leis an ngrúpa WhatsApp seo ‘Meitheal Gaeloideas’:

https://chat.whatsapp.com/Heo0wcg1llQ1q4ENhILco2

Mar is gnáth, má tá aon cheist eile is féidir teagmháil a dhéanamh linn ag: gaeloideas1969@gmail.com.

Beannachtaí,

Coiste Gaeloideas,

19 Meán Fómhar 2023

****************************************

A thuismitheoirí, a chaomhnóirí agus a chairde,

We hope you are keeping well. We’ve had a great start to the year with an enthusiastic uptake to the after-school classes in school that are running every day from Monday - Friday at the school. As you know, one of the main aims of Gaeloideas is to encourage and foster our language and heritage amongst the school community. With this in mind, we have been planning some key events that we hope to run in the school this year and we want to give you ample notice of these key dates for your diaries.

EVENTS:

Oíche na bPúcaí & na bPolcaí: Friday, 27th October 2023 (18.30-20.30)

A tradition started last year, we’d love it if you could join us at the school hall for che na bPúcaí & na bPolcaí on Friday, 27th of October between 18.30-20.30. Come along dressed up or in disguise for a family celebration of all things Samhain along with a music session. Don’t forget to bring your instruments!

Christmas Jumper Swop & Coffee Morning – Friday, 1st December 2023

Ócáid Dáidí na Nollag - Sunday, 3rd December 2023

Céiliúradh/Céilí na Féile Phádraig – Saturday, 9th March 2024 (13.30-15.30)

Lá Spóirt/BBQ Deireadh na Bliana - Sunday, 9th June 2024

IRISH CLASSES FOR ADULTS:

This year we are starting Irish classes for adults at the school – open to parents, grandparents etc who would like to improve their Irish and gain confidence with the Irish they have. It will also be a great opportunity to get to know other parents in the school. We will be running a 10-week term on a Monday night from 8-9pm in the hall, starting on Monday, 2nd of October until the 11th of December (with a midterm break) under the fun and enthusiastic stewardship of Áine Uí Ghloinn. All levels are welcome! You can register and pay through Gaeloideas EPP using this link from tomorrow the 20th October:

https://pay.easypaymentsplus.com/feepay1v2.aspx?id=427

We are a small committee of parents organizing these events throughout the year so we would really appreciate any additional volunteers who would be willing to help us make it all a reality. If you would be happy to give of your time or talents in any way during the year, please join our Meitheal WhatsApp group so we can let you know when we need help:

https://chat.whatsapp.com/Heo0wcg1llQ1q4ENhILco2

As always, if you have any questions, please don’t hesitate to contact us at: gaeloideas1969@gmail.com.

Beannachtaí,

Coiste Gaeloideas,

19 Meán Fómhair 2023

Meith 18
2024
Turas Rang 6 go Tuar Mhic Éadaigh
Meith 28
2024
Scoil ag dúnadh - Saoire an tSamhradh
Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5, D05VF95.
01 831 6338
Déan Teagmháil Linn
Suíomh / Location
© 2024 Scoil Neasáin