Lá Spoirt 12 Meitheamh 2022 / Sports Day 12 June 2022

Beidh Lá Spóirt Scoil Neasáin ar siúl Dé Domhnaigh, an 12 Meitheamh 2022 i gClós na Scoile ar 11.00 a.m. The annual Sports Day will take place on Sunday 12th June in the school playground, at 11.00 a.m.
07-Meitheamh-22
Lá Spoirt 12 Meitheamh 2022 / Sports Day 12 June 2022

Lá Spóirt 2022


A thuismitheoir/chaomhnóir a chara,


Beidh Lá Spóirt Scoil Neasáin ar siúl Dé Domhnaigh, an 12 Meitheamh 2022 i gClós na Scoile ar 11.00 a.m. Beidh na páistí i bhfoirne agus iarrtar orthu t-léine dhaite (bhán/ghorm/dhearg) a chaitheamh ar an lá. Beidh a fhios ag na páistí féin cén fhoireann ar a mbeidh siad agus cén dath atá le caitheamh. Tá cúntóirí ag teastáil ar an lá chun cabhrú leis na gníomhaíochtaí éagsúla a eagrú. Má tá tú ar fáil agus má tá tú sásta lámh chúnta a thabairt iarrtar ort ríomhphost a chur chugainn ag gaeloideas1969@gmail.com.

Seo roinnt pointí eolais maidir leis an lá spóirt féin:

 • Ba cheart do na páistí bailiú le chéile ar na lánaí reatha sa chlós ar 11.00 a.m.
 • Is an Ghaeilge teanga na scoile agus tá sí le húsáid le linn na hócáide ar fad.
 • Beidh tuismitheoirí freagrach as na páistí atá ag glacadh páirte agus as na páistí óga.
 • Níl cead dul isteach i seomraí ranga.
 • Níl cead ag páistí dul ar an bhfráma spraoi gan duine fásta a bheith ag déanamh feitheoireachta orthu.
 • Beidh siopa beag ar oscailt ag díol Tae/Caife & milseán.
 • Tá polasaí nua ag Gaeloideas maidir le hearraí plaisteacha aonúsáide. Táimid ag iarraidh earraí plaisteacha aonúsáide a sheachaint a oiread agus is féidir. Beidh deochanna ar díol ar an lá ach iarrtar ar na páistí a mbuidéal féin a thabhairt leo ar an lá agus beifear in ann an buidéal sin a líonadh.


Tá an Lá Spóirt ag brath ar an aimsir! Mar sin, seolfar teachtaireacht ríomhphoist amach oíche De Sathairn (an 11 Meitheamh) le dearbhú go bhfuil sé ag dul ar aghaidh. Beimid ag súil go mór le gach duine a fheiceáil ar an lá.


The annual Sports Day will take place on Sunday 12th June in the school playground, at 11.00 a.m. The children will be put into teams and they are asked to wear a coloured t-shirt (white/blue/red) on the day. The children will know themselves what team they will be on and which colour t-shirt to wear. We need volunteers on the day to help organise the various activities. If you are available to lend a hand on the day, please send us an e-mail at gaeloideas1969@gmail.com.


Please observe the following points about the Sports Day:

 • The children should gather on the racing lanes in the school yard at 11.00 a.m.
 • Irish is the language of the school and must be used throughout the day.
 • Parents will be responsible for the children, including younger siblings, at all times.
 • No one is allowed to enter the classrooms.
 • All children must be supervised by an adult while using the Fráma Spraoi.
 • A small shop will be open selling Tea/Coffee & treats.
 • Gaeloideas has a new single-use plastics policy. We are trying to avoid the use of single-use plastics as much as possible. Drinks will be sold on the day, but we ask that children bring their own bottles which can be filled on the day.


This event is weather dependent! An e-mail will be sent out on the Saturday evening (11 June) to confirm the Lá Spóirt will go ahead!!


We’re looking forward to seeing everybody together for the Sports Day after such a long gap!


Beannachtaí,


Coiste Gaeloideas

Aib 01
2023
Scoil Dúnta - Saoire na Cásca
Bealt 01
2023
Scoil Dúnta - Lá Saoire Bainc
Meith 02
2023
Scoil Dúnta
Meith 05
2023
Scoil Dúnta - Lá Saoire Bainc
Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5, D05VF95.
01 831 6338
Déan Teagmháil Linn
Suíomh / Location
© 2023 Scoil Neasáin