Ag Tosnú ar Scoil / Starting School

Ag Tosnú ar Scoil / Starting School

Ag tosnú i Scoil Neasáin

Fáiltímid roimh na clanna nua uilig atá ag tosnú linn i Scoil Neasáin. Tá súil agam go mbeidh blianta taitneamhacha, tairbheacha ag bhur bpáistí agus go mbeidh sibh féin páirteach agus gníomhach ina bhfoghlaim agus i saol na scoile.

We welcome all of our new families who are starting with us in Scoil Neasáin. We hope that your children will spend many happy and fruitful years with us and that you as parents will participate in their learning and in the life of the school.

Tá eolas ar leith curtha le chéile ag an CNCM chun tacú le tuistí agus páistí ag tosnú ar scoil. Is féidir teacht ar tríd an nasc seo thíos

The NCCA have put together information to help parents as their children begin in primary school. It can be accessed here:

The What, Why and How of Children's Learning

Tá lámhleabhar úsáideach curtha le chéile ag an INTO agus is féidir teacht air anseo:

The INTO have a useful publication available here

English

Irish

Aistear 1.jpg

Tá roinnt foilseacháin ag Gaeloideachas a thugann léargas ar thosnú sa bhunscoil agus aistriú ón Naíonra

Ag tosú sa scoil mhór (Gaeilge)

Tumoideachas sa Bhunscoil / Immersion Education in Primary School

Lún 31
2021
Filleadh ar scoil
D.Fómh 25
2021
Briseadh Meán Tearma
Samh 01
2021
Filleadh ar scoil
Noll 23
2021
Saoire na Nollaig
24-Meith-2021
Tá deireadh na bliana sroichte againn agus beidh laethanta saoire an tSamhraidh ag tosnú amárach 25ú Meitheamh.
16-Meith-2021
Tá sé i gceist grúpa nua Gaeilge á bhunú don cheantar: Cluain Tarbh / Marino / Cill Easra / Ráth Eanaigh le himeachtaí agus feachtais áitiúla a eagrú.
Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5, D05VF95.
01 831 6338
Déan Teagmháil Linn
Suíomh / Location
© 2021 Scoil Neasáin