Ag Tosnú ar Scoil / Starting School

Ag Tosnú ar Scoil / Starting School

Ag tosnú i Scoil Neasáin

Fáiltímid roimh na clanna nua uilig atá ag tosnú linn i Scoil Neasáin. Tá súil agam go mbeidh blianta taitneamhacha, tairbheacha ag bhur bpáistí agus go mbeidh sibh féin páirteach agus gníomhach ina bhfoghlaim agus i saol na scoile.

We welcome all of our new families who are starting with us in Scoil Neasáin. We hope that your children will spend many happy and fruitful years with us and that you as parents will participate in their learning and in the life of the school.

Tá eolas ar leith curtha le chéile ag an CNCM chun tacú le tuistí agus páistí ag tosnú ar scoil. Is féidir teacht ar tríd an nasc seo thíos

The NCCA have put together information to help parents as their children begin in primary school. It can be accessed here:

The What, Why and How of Children's Learning

Tá lámhleabhar úsáideach curtha le chéile ag an INTO agus is féidir teacht air anseo:

The INTO have a useful publication available here

English

Irish

Aistear 1.jpg

Tá roinnt foilseacháin ag Gaeloideachas a thugann léargas ar thosnú sa bhunscoil agus aistriú ón Naíonra

Ag tosú sa scoil mhór (Gaeilge)

Tumoideachas sa Bhunscoil / Immersion Education in Primary School

M.Fómh 25
2023
Cluiche Peil - Cailíní - Ag fágáil na scoile @ 1.55
M.Fómh 27
2023
Cluiche Peil - Buachaillí & Cailíní - Ag fágáil na scoile @ 1.55
D.Fómh 27
2023
Oíche na bPúcaí & na bPolcaí: Dé hAoine, 27ú Deireadh Fómhar 2023 (18.30-20.30)
D.Fómh 30
2023
Briseadh Meán Téarma
Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5, D05VF95.
01 831 6338
Déan Teagmháil Linn
Suíomh / Location
© 2023 Scoil Neasáin