Ag Tosnú ar Scoil / Starting School

Ag Tosnú ar Scoil / Starting School

Ag tosnú i Scoil Neasáin

Fáiltímid roimh na clanna nua uilig atá ag tosnú linn i Scoil Neasáin. Tá súil agam go mbeidh blianta taitneamhacha, tairbheacha ag bhur bpáistí agus go mbeidh sibh féin páirteach agus gníomhach ina bhfoghlaim agus i saol na scoile.

We welcome all of our new families who are starting with us in Scoil Neasáin. We hope that your children will spend many happy and fruitful years with us and that you as parents will participate in their learning and in the life of the school.

Tá eolas ar leith curtha le chéile ag an CNCM chun tacú le tuistí agus páistí ag tosnú ar scoil. Is féidir teacht ar tríd an nasc seo thíos

The NCCA have put together information to help parents as their children begin in primary school. It can be accessed here:

The What, Why and How of Children's Learning

Tá lámhleabhar úsáideach curtha le chéile ag an INTO agus is féidir teacht air anseo:

The INTO have a useful publication available here

English

Irish

Aistear 1.jpg

Tá roinnt foilseacháin ag Gaeloideachas a thugann léargas ar thosnú sa bhunscoil agus aistriú ón Naíonra

Ag tosú sa scoil mhór (Gaeilge)

Tumoideachas sa Bhunscoil / Immersion Education in Primary School

Bealt 18
2022
Cluiche Iománaíocht - Albert College Park @ 3 a chlog
Bealt 19
2022
Cluiche Iománaíocht - Scoil Uí Chonaill @ 3 a chlog. Fágáil an scoil ag 2.20
Bealt 27
2022
Leath-lá Inseirbhíse / Half-day inservice training
Meith 01
2022
Leath-lá Inseirbhíse / Half-day inservice training
25-Aib-2022
Lá Mór na Gaeilge 1 Bealtaine Cearnóg Parnell
04-Aib-2022
Scoilfear naíonán amach ag 11.55 agus gach duine eile ag 12.00
Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5, D05VF95.
01 831 6338
Déan Teagmháil Linn
Suíomh / Location
© 2022 Scoil Neasáin