Bord Bainistíochta / BOM

cuj_Logo_Nua_2020.jpg

AN BORD BAINISTÍOCHTA

Is é an Bord Bainistíochta atá freagrach as bainistiú díreach na scoile. Bíonn ochtar ar an
mBord, mar a leanas:

 1. Cathaoirleach ainmnithe ag an bPátrún (Gaeloideas i gcás Scoil Neasáin agus faofa ag an bPatrún)
 2. Ionadaí eile ainmnithe ag an bPátrun (Gaeloideas i gcás Scoil Neasáin agus faofa ag an bPatrún)
 3. An Príomhoide
 4. Múinteoir amháin eile roghnaithe ag an bhfoireann mar ionadaí foirne
 5. Beirt thuismitheoir (athair amháin agus máthair amháin) a bhfuil páistí acu sa scoil, tofa ag tuistí na scoile.
 6. Beirt ionadaithe de chuid an phobail (roghnaithe ag an seisear thuas 1-5)

 • Maireann tréimhse an Bhoird ar feadh ceithre bliana.
 • Tá tréimhse an Bhoird reatha ag rith ó 2019 – 2023
 • Is trí mheán na Gaeilge a déantar gnó an Bhoird i gcónaí.

THE BOARD OF MANAGEMENT


The Board of Management is responsible for the direct management of the school. The Board is made up of eight members as follows:

 1. Chairman, nominated by the Patron (Nominated by Gaeloideas in the case of Scoil
  Neasáin pending approval from the Patron)
 2. Another nominee from the Patron (Nominated by Gaeloideas in the case of Scoil Neasáin pending approval from the Patron)
 3. The Principal
 4. One other teacher, chosen by the teachers as staff representative
 5. Two parents of children enrolled in the school (one father and one mother) chosen by
  the parents of the school
 6. Two persons from the community (chosen by the six nominees above at 1-5)

The Board operates for a four year period.

The current Board is running from 2019 - 2023

All business is conducted through Irish.

Is é seo leanas comhdhéanamh an Bhoird reatha:

 1. Éanna Ó Brádaigh (Cathaoirleach) (ainmnitheach an Phátrúin)
 2. Ruth Ní Oibicín (ainmnitheach an Phátrúin)
 3. Deirble Nic Conghamhna (Príomhoide)
 4. Aisling Ní Mháirtín (Ionadaí na Foirne: Rúnaí Taifead)
 5. Aedamar Ní Bhriain(ainmnitheach na dtuismitheoirí; Cisteoir)
 6. Micheál Ó Scanaill (ainmnitheach na dtuismitheoirí)
 7. Brian Ó Raghallaigh (tofa ón bpobal ag an seisear thuas)
 8. Dónal Ó Lionnáin (tofa ón bpobal ag an seisear thuas)

Meith 25
2021
Saoire an tSamhraidh
Lún 31
2021
Filleadh ar scoil
D.Fómh 25
2021
Briseadh Meán Tearma
Samh 01
2021
Filleadh ar scoil
28-Bealt-2021
Ceangailte tá Nuacht Neasáin na míosa. Bainigí taitneamh as an deireadh seachtaine. Attached is Nuacht Neasáin. Enjoy the weekend. Deirble agus an foireann scoile
27-Bealt-2021
Tá an-chuid éadaí ar strae sa scoil faoi láthair. Ar chaill do pháiste cóta nó geansaí le sé mhí anuas? Tá siad leagtha amach thíos, le bhur dtoil má tá aithne agat ar aon rud déan teagmháil le Áine, runai@scoilneasain.
Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5, D05VF95.
01 831 6338
Déan Teagmháil Linn
Suíomh / Location
© 2021 Scoil Neasáin