Faoi Gaeloideas

Gaeloideas

Is cuideachta faoi theorainn ráthaíochta agus gan scairchaipiteal é Gaeloideas a bunaíodh le bheith mar chaomhnóir Scoil Neasáin. Cé gur tuismitheoirí iad baill uile na cuideachta, ní cumann tuismitheoirí é agus is mór idir é agus an Bord Bainistíochta.

Cuireadh an chuideachta ar bun le dhá chuspóir a chur i gcrích:

  • Bheith mar chaomhnóir na scoile thar ceann na dtuismitheoirí
  • An Ghaeilge agus an cultúr dúchais a chur chun cinn trí ghníomhaíochtaí éagsúla a eagrú.

Cuireann coiste Ghaeloidis roimhe timpeallacht Ghaelach a chruthú d’fhonn tacúleis an oideachas foirmeálta. Tá sé de fhreagracht ar Ghaeloideas faoina bhunreacht féin cearta, gnóthas agus maoin na scoile a chosaint. Glacann na caomhnóirí ról leanúnach i bhforbairt áiseanna agus acmhainní scoile. Braitheann an dul chun cinn agus an fhorbairt seo go mór ar an teacht isteach bliantúil a thagas***tríd an síntiús deonach a iarrtar ar gach teaghlach a íoc (€100 faoi láthair) agus ar an airgead a bhailítear ag imeachtaí sóisialta.

Murab ionann is na gnáthscoileanna paróiste, ní fhaigheann Scoil Neasáin an ghnáthíocaíocht a chuireas an paróiste ar fáil dá chuid scoileanna féin. Cuireann an Roinn Oideachais agus Scileanna deontais ar fáil le haghaidh trealamh a cheannach agus le haghaidh obair dheisiúcháin a chur i gcrích, ach ní leor an méid sin riamh. Bíonn easnamh mór le déanamh suas ag Gaeloideas gachbliain.Eagraíonn Gaeloideas ócáidí sóisialta agus ranganna seach-churaclaim le linn na bliana. Tagann athrú arna ranganna seo ag brath ar éileamh agus ar mhúinteoirí a bheith ar fáil.

Dáréag ball (tuismitheoirí ar fad),a thoghtar ag cruinniú cinn bhliana Ghaeloidis i mí na Bealtaine, atá ar an gcoiste. Tá sé de cheart ag tuismitheoir ar bith a bhfuil Gaeilge aige/aici teacht chun cinn le hainmniú don choiste. Is é Coiste Ghaeloidis a ainmníonn Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta chomh maith le ball amháin eile ar an mBord. Bíonn na hainmnithigh sin le faomhadhi gcónaí ag Pátrún na scoile. Rannpháirtíocht idir Gaeloideas, an Bord Bainistíochta agus Cumann na dTuismitheoirí atá i Scoil Neasáin, páirtnéirí a oibríos le chéile ar mhaithe le fás agus forbairt na scoile.

Gaeloideas is the name of a company, limited by guarantee, without share capital, which owns Scoil Neasáin. It is distinct from the Board of Management and, though its members are all parents, it is not the Parents’ Association.

Gaeloideas was founded with the dual objectives of acting as Trustees who hold Scoil Neasáin and it’s grounds in trust for the parents and of promoting the Irish language and culture through organised activities and events, thus supporting the Gaelic environment of the school. As Trustees, the Gaeloideas committee are responsible under their constitution for the ownership and legal status of Scoil Neasáin and must ensure that the school’s rights are protected at all times.

Gaeloideas are also involved in the on-going development of the school’s facilities. This development depends largely on monies raised from the Annual Voluntary Subscription which each household (not each child) is asked to contribute and from fund-raising events. Unlike other primary schools Scoil Neasáin is owned by the Trustees and not by the Parish or the Department of Education and Skills. The Department of Education and Skills fund the school each year but Gaeloideas are required to make up the shortfall.

The main financial aim of Gaeloideas is to provide funds to the school when they are required. This may be for building, equipment etc. not covered by the Department’s grants. Gaeloideas promotes the Irish language and culture through a variety of educational and social activities. These extra-curricular classes change from year to year depending on the personnel available for tuition and also on the demand.

The Gaeloideas committee consists of 12 parents who are elected at the AGM in May each year. Any parent who has a working knowledge of Irish is eligible to seek nomination to the committee. Gaeloideas is responsible for nominating the Chairperson of the Board of Management and one other member. (These nominations must be approved by the school Patron).

The Gaeloideas committee works in partnership with the Board of Management and the Parents’ Association in promoting the development of Scoil Neasáin.

Meith 18
2024
Turas Rang 6 go Tuar Mhic Éadaigh
Meith 28
2024
Scoil ag dúnadh - Saoire an tSamhradh
Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5, D05VF95.
01 831 6338
Déan Teagmháil Linn
Suíomh / Location
© 2024 Scoil Neasáin