Mata

Mata

Matamaitic

Do pháistí idir rang na naíonán beag agus rang a sé atá an curaclam Matamaitice ceaptha. Aithnítear sa churaclam

 • na scileanna matamaiticiúla atá le sealbhú
 • a mbeidh le foghlaim ag na páistí:
  • Uimhir
  • Ailgéabar
  • Cruth agus spás
  • Tomhais
  • Sonraí.

Spreagtar na páistí chun dul i mbun plé, úsáid a bhaint as ábhair nithiúla, agus foghlaim ar shlí ghníomhach chomh maith le húsáid a bhaint as sainteanga na Matamaitice chun smaointe a chur in iúl.

An curaclam atá ann i láthair na huaire, tugadh isteach é mar chuid de Churaclam na Bunscoile (1999). Beidh curaclam nua comhtháite ar fáil do na ranganna idir na naíonáin bheaga agus rang a sé ó Mheán Fómhair 2021.

The Mathematics curriculum is for children from junior infants to sixth class. The curriculum identifies

 • mathematical skills to be developed
 • content for children’s learning:
  • Number
  • Algebra
  • Shape and space
  • Measures

Discussion, hands-on experience with materials, and active learning are encouraged as well as the development of mathematical language to share ideas and thinking.

A new primary mathematics curriculum is currently in development and will be published as a single specification from junior infants to 6th class in late 2021.

Acmhainní do Thuismitheoirí / Resources for Parents

Meith 04
2021
Scoil Dúnta
Meith 07
2021
Lá Saoire Bainc, Scoil Dúnta
Meith 25
2021
Saoire an tSamhraidh
Lún 31
2021
Filleadh ar scoil
Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5, D05VF95.
01 831 6338
Déan Teagmháil Linn
Suíomh / Location
© 2021 Scoil Neasáin