Mata

Mata

Matamaitic

Do pháistí idir rang na naíonán beag agus rang a sé atá an curaclam Matamaitice ceaptha. Aithnítear sa churaclam

 • na scileanna matamaiticiúla atá le sealbhú
 • a mbeidh le foghlaim ag na páistí:
  • Uimhir
  • Ailgéabar
  • Cruth agus spás
  • Tomhais
  • Sonraí.

Spreagtar na páistí chun dul i mbun plé, úsáid a bhaint as ábhair nithiúla, agus foghlaim ar shlí ghníomhach chomh maith le húsáid a bhaint as sainteanga na Matamaitice chun smaointe a chur in iúl.

An curaclam atá ann i láthair na huaire, tugadh isteach é mar chuid de Churaclam na Bunscoile (1999). Beidh curaclam nua comhtháite ar fáil do na ranganna idir na naíonáin bheaga agus rang a sé ó Mheán Fómhair 2021.

The Mathematics curriculum is for children from junior infants to sixth class. The curriculum identifies

 • mathematical skills to be developed
 • content for children’s learning:
  • Number
  • Algebra
  • Shape and space
  • Measures

Discussion, hands-on experience with materials, and active learning are encouraged as well as the development of mathematical language to share ideas and thinking.

A new primary mathematics curriculum is currently in development and will be published as a single specification from junior infants to 6th class in late 2021.

Acmhainní do Thuismitheoirí / Resources for Parents

Bealt 18
2022
Cluiche Iománaíocht - Albert College Park @ 3 a chlog
Bealt 19
2022
Cluiche Iománaíocht - Scoil Uí Chonaill @ 3 a chlog. Fágáil an scoil ag 2.20
Bealt 27
2022
Leath-lá Inseirbhíse / Half-day inservice training
Meith 01
2022
Leath-lá Inseirbhíse / Half-day inservice training
25-Aib-2022
Lá Mór na Gaeilge 1 Bealtaine Cearnóg Parnell
04-Aib-2022
Scoilfear naíonán amach ag 11.55 agus gach duine eile ag 12.00
Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5, D05VF95.
01 831 6338
Déan Teagmháil Linn
Suíomh / Location
© 2022 Scoil Neasáin