OSIE

OSIE

OSIE

Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta

Social, Environmental and Scientific Education

Réamhrá / Introduction

Trí ábhar atá san Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíoch: Eolaíocht, Tíreolaíocht agus Stair. Cuireann an OSIE ar chumas páistí tuiscint a fháil ar a dtimpeallacht áitiúil agus ar an timpeallacht i gcoitinne, agus taiscéalaíocht agus imscrúdú a dhéanamh ar na timpeallachtaí sin.

Social, Environmental and Scientific Education (SESE) consists of three subjects: Science, Geography and History. SESE enables children to explore, investigate and develop an understanding of local and wider environments.

Stair / History

Leabhar Ceannanais.jpg

Trí ábhar atá san Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíoch: Eolaíocht, Tíreolaíocht agus Stair. Cuireann an OSIE ar chumas páistí tuiscint a fháil ar a dtimpeallacht áitiúil agus ar an timpeallacht i gcoitinne, agus taiscéalaíocht agus imscrúdú a dhéanamh ar na timpeallachtaí sin.

Múintear an stair do gach dalta ó rang na naíonán beag go rang a sé. Cuireann an curaclam ar chumas páistí bunscileanna an staraí a fhorbairt trí eolas a chur ar dhaoine, ar imeachtaí agus ar ghluaiseachtaí san am atá imithe thart.

In dhá chuid a chuirtear an curaclam i láthair:

 • Scileanna
 • Ábhar:
 • Mé féin agus mo theaghlach
 • Scéal
 • Na daoine luatha agus seanscéalta
 • An saol, an tsochaí, an obair agus an cultúr san am atá thart
 • Tréimhsí athraithe agus coimhlinte
 • An pholaitíocht, an choimhlint agus an tsochaí
 • Leanúnachas agus athrú in imeacht ama

An curaclam atá ann i láthair na huaire, tugadh isteach é mar chuid de Churaclam na Bunscoile (1999).

History is for all children from junior infants to sixth class. The curriculum supports children to develop basic skills as an historian through a knowledge and understanding of people, events and developments in the past.

The curriculum is presented in two sections:

 • Skills
 • Content:
 • Myself and my family
 • Story
 • Early people and ancient stories
 • Life, society, work and culture in the past
 • Eras of change and conflict
 • Politics, conflict and society
 • Continuity and change over time.

The current curriculum was introduced as part of the Primary School Curriculum (1999).

An Domhain.jpg

Tíreolaíocht / Geography

Múintear an tíreolaíocht do gach dalta ó rang na naíonán beag go rang a sé. Cuireann an curaclam ar chumas páistí ciall a bhaint as a dtimpeallacht féin agus as an domhan mór. Déanann siad amhlaidh trí scileanna geografacha éagsúla a fhorbairt ó imscrúdú a dhéanamh ar eilimintí daonna agus nádúrtha ina dtimpeallacht féin agus sa domhan mór.

In dhá chuid a chuirtear an curaclam i láthair:

 • Scileanna agus coincheapa
 • Ábhar:
 • Timpeallachtaí an duine
 • Timpeallachtaí nádúrtha
 • Feasacht agus cúram an chomhshaoil.

Geography is for children from junior infants to sixth class. The curriculum enables children to make sense of their surroundings and the wider world. They do so by developing a range of geographical skills as they explore the natural and human elements of local and wider environments.

The curriculum is presented in two sections:

 • Skills and concepts
 • Content:
 • Human environments
 • Natural environments
 • Environmental awareness and care.

Eolaíocht.jpg

Eolaíocht

Múintear an eolaíocht do gach dalta ó rang na naíonán beag go rang a sé. Cuireann an curaclam ar chumas páistí na bunscileanna eolaíochta a shealbhú trí eolas a chur ar an eolaíocht agus tuiscint uirthi a fháil.

In dhá chuid a chuirtear an curaclam i láthair:

 • Scileanna
 • Ábhar:
 • Nithe beo
 • Fuinneamh agus fórsaí
 • Ábhair
 • Feasacht agus cúram an chomhshaoil.

An curaclam atá ann i láthair na huaire, tugadh isteach é mar chuid de Churaclam na Bunscoile (1999).

Science is for children from junior infants to sixth class. The curriculum supports children to develop basic scientific skills through a knowledge and understanding of science.

The curriculum is presented in two sections:

 • Skills
 • Content:
 • Living things
 • Energy and forces
 • Materials
 • Environmental awareness and care.

The current curriculum was introduced as part of the Primary School Curriculum (1999).

Meith 18
2024
Turas Rang 6 go Tuar Mhic Éadaigh
Meith 28
2024
Scoil ag dúnadh - Saoire an tSamhradh
Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5, D05VF95.
01 831 6338
Déan Teagmháil Linn
Suíomh / Location
© 2024 Scoil Neasáin