OSPS

Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte

Social, Personal and Health Education Curriculum

Do pháistí idir rang na naíonán beag agus rang a sé atá an curaclam Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte ceaptha.

Seo iad cuspóirí an churaclaim OSPS

  • folláine, féinmhuinín agus braistint mhuintearais a chothú sna páistí
  • taispeáint do na páistí conas a bheith freagrach as na rudaí a dhéanann siad féin
  • cabhrú le páistí bheith níos feasaí agus níos báúla leo féin trí chabhrú leo a gcuid mothúchán féin a bhainistiú, a mbuanna aonair a aithint agus a chothú, agus déileáil le hathruithe de chineálacha éagsúla
  • tacaíonn sé le páistí ionas go dtiocfaidh siad chun bheith ina saoránaigh ghníomhacha fhreagracha.

The Social Personal and Health Education Curriculum (SPHE) is for children from junior infants to sixth class.

The SPHE curriculum…

  • fosters children’s well-being, self-confidence and sense of belonging
  • develops children’s sense of personal responsibility for their own behaviour and actions
  • promotes children’s self-awareness and understanding by helping them to manage their own feelings, to recognise and appreciate individual abilities, and to cope with change of various kinds
  • supports children to become active and responsible citizens.
Meith 18
2024
Turas Rang 6 go Tuar Mhic Éadaigh
Meith 28
2024
Scoil ag dúnadh - Saoire an tSamhradh
Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5, D05VF95.
01 831 6338
Déan Teagmháil Linn
Suíomh / Location
© 2024 Scoil Neasáin