Na hEalaíona

Na hEalaíona

Na hEalaíona

Trí ábhar atá sa churaclam Oideachas Ealaíon. Ceol, Drámaíocht agus na hAmharcealaíona. Cuireann an curaclam ar chumas páistí smaointe, mothúcháin agus eispéiris a chur in iúl go healaíonta trí mheán an cheoil, na drámaíochta agus na n-amharcealaíon.

The Arts Education curriculum consists of three subjects: Music, Drama and Visual arts. The curriculum enables children to explore and express ideas, feelings and experiences through music, drama and the visual arts.

ealaín 1.jpg

Amharc Ealaíon / Visual Arts

Do pháistí idir rang na naíonán beag agus rang a sé atá an curaclam Amharcealaíon ceaptha. Sé cinn de shnáitheanna atá sa churaclam:

 • Líníocht
 • Péint agus dath
 • Prionta
 • Cré
 • Tógáil
 • Fabraic agus snáithín.

The Visual arts curriculum is for children from junior infants to sixth class. The curriculum consists of six strands:

 • Drawing
 • Paint and colour
 • Print
 • Clay
 • Construction
 • Fabric and fibre.

Drámaíocht.png

Drámaíocht / Drama

Do pháistí idir rang na naíonán beag agus rang a sé atá an curaclam Drámaíochta ceaptha. Snáithe amháin atá sa churaclam:

 • Dul i mbun drámaíochta agus tuiscint a fháil ar an drámaíocht mar mheán
 • Ag machnamh ar an drámaíocht
 • Comhar agus cumarsáid i mbun na drámaíochta.

The Drama curriculum is for children from junior infants to sixth class. The curriculum includes one strand that consists of:

 • Exploring and making drama
 • Reflecting on drama
 • Cooperating and communication in making drama.

Ceol.jpg

Ceol / Music

Múintear an ceol ó rang na naíonán beag go rang a sé. Tugtar túseolas do pháistí ar conas ceol a léamh agus a scríobh, amhráin a chanadh agus uirlisí ceoil ranga a sheinm.

Tá trí shnáithe idirghaolmhara sa churaclam Ceoil:

 • Éisteacht agus Freagairt
 • Seinm
 • Cumadóireacht.

Music is for children from junior infants to sixth class. Children are introduced to music reading and writing, to song singing and to playing classroom instruments.

The Music curriculum has three interrelated strands:

 • Listening and Responding
 • Performing
Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5, D05VF95.
01 831 6338
Déan Teagmháil Linn
Suíomh / Location
© 2024 Scoil Neasáin