Ócáidí

Ócáidí

Cuairt Dhaidí na Nollag

Is nós leis an bhFear Mór é féin, Daidí na Nollag, cuairt a thabhairt ar an scoil go luath i mí na Nollag! Is ócáid scoile speisialta í seo a thugann deis do gach duine teacht le chéile roimh an Nollaig. Bíonn tae agus caifé ar fáil ar an lá, chomh maith le pióga, méaróga bia agus roinnt ceoil! Bíonn deochanna agus milseáin (agus roghanna níos sláintiúla!) ar díol do na páistí.

Iarrtar ar thuismitheoirí na scoile cabhrú linn an scoil a mhaisiú roimh ré chun atmaisféar draíochtúil a chruthú do na páistí. Bíonn síofraí R6 ar fáil chun cabhair a thabhairt ar an lá.

Ní raibh Daidí na Nollag in ann a bheith linn sa scoil in 2020, faraor. Ach, le cabhair óna chuid síofraí, d’éirigh leis buaileadh isteach chuig tionól na bpáistí ar Zoom agus Selection Boxes a thabhairt do gach aon duine!

Is féidir ceisteanna faoi chuairt Dhaidí na Nollag a sheoladh chuig Gaeloideas.

***

In early December, the school has a visit from the Big Man – Daidí na Nollag himself! This is a special occasion for the school, which allows everyone to come together before Christmas. Tea, coffee, mince pies and snacks are available on the day, and music is played in the school hall. Drinks and sweets (and healthier options!) are available for the children.

The parents are asked to help decorate the school in advance to create a magical atmosphere for the children. Elves from R6 are on hand to help out on the day.

Síoga R6

In 2020, Daidí na Nollag was unable to visit unfortunately. But, with a little help from his elves, he managed to drop into the children’s assembly on Zoom and deliver selection boxes to everyone!

Questions about Daidí na Nollag’s visit can be sent to Gaeloideas.

****************************************

Lá Spóirt

Eagraítear an Lá Spóirt bliantúil i gclós na scoile ar Dhomhnach éigin i dtreo dheireadh na scoilbhliana. Is lá taitneamhach, spraíúil é do theaghlaigh uile na scoile. Déantar na ranganna a dheighilt i dtrí fhoireann agus glacann siad páirt i gcomórtais éagsúla ar cosúil le rás na málaí, rás ubh agus spúnóg, tarraingt téide agus ciceanna píonóis. Ag deireadh an lae, bronntar boinn óir, airgid agus cré-umha ar na foirne.

Iarrtar ar thuismitheoirí na scoile cabhrú linn ar an lá. Is féidir ceisteanna faoin Lá Spóirt a sheoladh chuig Gaeloideas.

***

The annual Lá Spóirt (Sports Day) is held in the clós on a Sunday towards the end of the school year. It is a fun, enjoyable day for the families in the school. The classes are split into three teams and take part in events such as the sack race, egg and spoon race, tug of war and penalty kicks. At the end of the day, gold, silver and bronze medals are presented to the teams.

Parents are asked to help on the day. Questions about the Lá Spóirt can be sent to Gaeloideas.

Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5, D05VF95.
01 831 6338
Déan Teagmháil Linn
Suíomh / Location
© 2024 Scoil Neasáin